Mida käitleme ?

 • hoonete lammutamisel ja ehituse käigus üle jäänud betoon
 • raudbetoon (metalli sisaldavad paneelid ja plokid)
 • telliskivid ja väikeplokid
 • tänavakivid ja tänava äärekivid
 • maakivid
 • asfalt

Viljandi tn. 82c, Valga

HINNAKIRI EHITUSJÄÄTMETE ÄRA ANDMISEL

NB! Seoses jäätmeloa lõppemisega toimub jäätmete vastuvõtt kuni 30.06.2020

  €/tonn käibemaksuta  €/tonn käibemaksuga
Betoon 5 € 6 €
Raudbetoon 5 € 6 €
Tellised 5 € 6 €
Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud 10 € 12 €
Maakivid, paekivid 2 € 2,40 €
Tänava- ja äärekivid 5 € 6 €
segunenud kivid ja pinnas 10 € 12 €
Asfalt tasuta tasuta

Ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta. Kui ohtlikke jäätmeid avastatakse vastuvõetud materjalide hulgast pärast koorma maha kallamist, vormistatakse vastavasisuline akt ning antud koormad maksustatakse100-eurose  tonnitasumääraga + käibemaks.

Jäätmekäitlus

Kindlasti olete näinud ja kuulnud, et üha rohkem lammutatakse keskkonda risustavaid kasutuseta seisvaid vanu hooneid. Kuid kas olete teadlikud, mida tehakse nendest alles jäänud materjalidega?

Valgas ja selle lähiümbruses pole seni tekkinud lammutusjäätmetega midagi mõistlikku peale osatud hakata. Valdavalt on mineraalne materjal lihtsalt maha maetud. Kuid saab ka teisiti.

Meie oleme suutelised aitama mineraalmaterjalid teisele elule, tootes nendest teede ja platside ehituses kasutatavat kvaliteetset killustikku. Materjalid võtame vastu Valgas Viljandi tn. 82c ehitusjäätmete ümbertöötlemise platsil ning pärast ümbertöötlemist müüme need mõistliku hinnaga kõigile tarbijatele.

Materjali võtame vastu nii asutustelt kui eraisikutelt. Usume, et vabastame nii mõnegi murest, kuhu pärast oma hoone lammutamist betoon ja paneelid legaalselt panna. Loodetavasti ei veere seetõttu enam nii mõnigi koorem ehitusjäätmeid lihtsalt metsa alla. Täiendava boonusena saab iga jäätmete ära andja kaasa aidata meie looduse hoidmisele, sest taaskasutusse võetud materjalide arvelt pole vaja enam rajada üha rohkem ja rohkem uusi karjääre. Taaskasutus on teadliku ühiskonna märksõna.

Kus kaevandame?

 • Ruusamäe karjäär
 • Loosi karjäär
 • Pahuvere karjäär
 • Tinu karjäär
 • Nogopalu 5 kruusakarjäär

Sertifikaadid


TTÜ Sertifitseerimisasutus on tunnistanud meie tootmisohje vastavaks standarditele ja EN nõuetele ning väljastanud vastavad Tootmisohje sertifikaadid

Üldine teave


PM Kaubandusgrupp OÜ
reg. nr 10210359
KMKR: EE100491933
juriidiline aadress: Männi 10, Valga 68208